Välkommen till Nytec Plast AB

Nytec Plast är ett familjeföretag beläget i Smålandsstenar.
Med erfarenheter sedan 1960-talet har vi kunskaperna som behövs för att kunna svara upp till framtida behov och efterfrågan inom vårt arbetsområde.

Här nedanför kan ni ladda ner våra KLARLUX och KLARVENT broschyrer.