Välkommen till Nytec Plast AB

Nytec Plast är ett familjeföretag beläget i Smålandsstenar.
Med erfarenheter sedan 1960-talet har vi kunskaperna som behövs för att kunna svara upp till framtida behov och efterfrågan inom vårt arbetsområde.

Här nedanför kan ni ladda ner våra KLARLUX och KLARVENT broschyrer. Vår KLARVALV broschyr är under utveckling.