Stadsbiblioteket valde Nytec

Vi är mycket stolta över att Stadsbiblioteket i Göteborg valde Nytec som leverantör.
Nytec levererade 76 st cirkulära KlarLux Takljuskupoler till Stadsbiblioteket i Göteborg.

2018-02-13T11:46:24+00:00