Takljuskupoler
Släpper in dagsljuset

Dagsljus har länge ansetts som den mest effektiva formen av ljus. ”Där takarealen har mindre än 20 % ljusgenomsläpp, rekommenderas det av byggnadens konstruktör att speciellt tillse att nivåerna för dagsljus är tillräckliga…”

Takljuskupoler, i platta tak är det mest effektiva sättet att producera naturligt dagsljus. Det ger tre till fyra gånger så mycket dagsljus som vertikalt placerade fönster i samma storlek. Ljuset från en takkupol distribueras jämnare genom rummet, ger mindre bländrisk och värnar om privatlivet.

STORLEKSSORTIMENT
SARGAR
TILLBEHÖR
INSTALLATION & SERVICE
TEKNISK INFO
LADDA HEM DOKUMENT

Teknisk support

För ytterligare teknisk support än det som ni hittar på hemsidan så kontakta oss antingen via e-post info@nytec.se eller via telefon på 0371-33590

Kategori:

Beskrivning

Storlekssortiment

KlarLux kupolen går att få i tre olika former

Kvadratiska

Cirkulära

Rektangulära

Vissa av de kvadratiska och rektangulära kupolerna kan man även få i Pyramidform.

I Akryl kan man få följande artikelnummer i Pyramidform:
K1, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10a, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17.
R3, R3a, R4, R4a, R5, R6, R7, R8, R9, R10a, R11, R12, R17, R18, R19, R20, R22b, R28.

Och i Polykarbonat kan man få följande artikelnummer i Pyramidform:
K1, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10a, K11, K12, K13.
R3, R3a, R4, R4a, R7, R8, R9, R10a, R11, R12, R17, R18, R19, R20, R22b, R28.

Våra Takljuskupoler finns i ett stort antal storlekar och dimensioner.

Från ett ljusöppningsmått på 300x300mm och upp till 2000x2000mm för kvadratiska.
A måttet (utvändigt kupolmått) är från 460x460mm upp till 2160x2160mm för kvadratiska.

Och på rektangulära från ljusöppningsmått 300x800mm och upp till 1600x2800mm.
Utvändigt kupolmått (A-mått) på rekangulära är från 460x960mm och upp till 1760x2960mm.

På de cirkulära kupolerna så har vi nu några större storlekar än tidigare!

Sargar

Trä-sarg

ST23: Enklaste är oisolerade trä-sargar. De är som standard 230mm höga.
Men kan fås i annan önskad höjd också. U-värdet på dessa är ca 2,2 W/m2K.

PVC-sarg

PVC-sarg finns till de kvadratiska och rektangulära kupolerna. Det finns tre olika höjder och fyra modeller.

Polyester-sarg

Polyester-sarg är främst till våra cirkulära kupoler.

Plåt/Metall-sarg

Plåt-sargarna finns till kvadratiska och rektangulära kupoler. De är bra isolerade och har U-värde 1,0 W/m2K.

Tillbehör

Man kan få Takljuskupolerna med ett par olika öppningssystem. Först då med öppningsspindel (kolv) och en vevstång manuellt. Den öppnar till ca 300mm. Vevstängerna finns i längderna 1,5m, 2,0m, 3,0m & 4,0m. Sen kan man även få med 230V kedje elmotor som sitter på insidan väldigt diskret, den öppnar också ca 300mm. Man kan styra motorn antingen med en vanlig upp/ned knapp, eller med fjärrkontroll ! Dessa öppningssystem passar till alla typer av sargar, både plast, plåt & trä !

Man kan även öppna takljuskupolen med ett invändigt handtag och ha gastrycksfjädrar på sidorna, på så sätt kan man använda den som en uppstigningslucka! Största storleken för detta system är ljusöppningsmått 1000x1000mm. Läs mer här.

Som tillbehör kan man få ett insektsnät integrerat i öppningsramen och sargen, den syns inte alls i stängt läge! Och stoppar då i öppet läge insekter från att komma in. Detta nät finns i ca 55 storlekar! T.e.x dom vanliga standardstorlekarna 600x600mm, 1000x1000mm, 1200x1200mm, 500x700mm, 1000x2000mm.

Man kan även få en invändig persienn till kupolerna. Antingen fäster man den på insidan i nedre kant av sargen, eller så fäster man i innertaket under kupolen. Man öppnar och stänger dom manuellt. Är det högt i tak kan man köpa till en stång som finns i längder 1,0m, 1,5m, & 2,0m. Dessa persienner finns i ca 35 storlekar, te.x 600x600mm, 1000x1000mm, 1200x1200mm, 1500x1500mm, 1000x1300mm, 1000x2000mm.

Sen kan man även köpa ett utvändigt solskydd som man bara drar över kupolen. Den stöter bort solvärmen och solstrålningen och dämpar ljudet vid regn och hagel. Ljuset kommer fortfarande in lokalen, med något minskad effekt såklart.

För lite mer info klicka här.

Installation & service

Det är enkelt att montera och installera KlarLux sargar och takljuskupoler.

De kommer förpackade i en uppbyggd trä-bur och har plast runt sig , och även wellpapp på hörnen.Se till att allt är helt innan ni skriver på fraktsedel. Skadat gods anmäls inom 7 dagar efter mottaget.

Hantera produkterna varsamt. Lagras stående på slätt torrt underlag.

Takljuskupolerna levereras med förborrade hål och kommer komplett med tätningslist och skruvar och täckproppar.

Det går utmärkt att lägga takpapp & takplåt på alla av våra sargar (trä, plast, plåt).

Underhåll
Vid normala väderförhållanden så krävs rengöring endast vid enstaka tillfällen. Använd endast utspätt hushållsrengöringsmedel och prova på en lite yta först. Använd inte kemiska lösningsmedel som innehåller slipmedel. Nytec har ett speciellt medel man kan använda då det uppstått repor på ytan. Kontakta oss.

Teknisk info

Slagtålighet
KlarLux Akryl kupoler har en slagtålighet som är 10 gånger större än vanligt glas. Och våra Polykarbonat kupoler har en slagtålighet som är 250 gånger större än vanligt glas ! Man kan ta en slägga och slå utan att den går sönder ! Går heller inte sönder av stenkastning, eller av stora nedfallande grenar m.m !

Garanti
Om KlarLux takljuskupoler installeras enligt rekommendationer och ihop med anpassad sarg, så kan man räkna med att produkten överstiger takbeläggningens livslängd. KlarLux har en 10 års Garanti mot solblekning och annat produktbevisat fel.

Kondensation
Man kan aldrig lämna garanti mot kondens då nivåerna för temperatur och fuktighet ligger utanför vår kontroll. Beror ju helt på vilken miljö produkten befinner sig i. Men risken för kondens minimeras ju med ju fler skikt man köper kupoler med. God ventilation minskar också risken för kondens.

U-värden
KlarLux Takljuskupoler är ledande när det gäller isolering u-värden för Takljuskupoler ! Vi har marknadens bästa u-värden. Se sidan 4 i vår KlarLux broschyr.1-skikt: 5,51. 2-skikt: 2,68. 3-skikt: 1,70. 4-skikt: 1,37. Nytec har ett program där man kan få fram ett vägt u-värde för hela kupolen & sargen, alltså det totala u-värdet! Kontakt Nytec så hjälper vi dig! Läs mer här.

Ljustransmission
Takljuskupolerna har en mycket bra ljusgenomsläpplighet. Man kan ju få kupolerna med olika material och både i klar och opalt utförande. Här kommer några vanliga modeller. 2-skikts Akryl klar: 81% och 2-skikts Akryl opal: 69%. För 3-skikts Akryl klar: 73% , och i opal:62%. För 4-skikts Akryl klar: 64% , och i opal: 59%. Vill ni har mer info så bara kontakta vår tekniska support så hjälper vi er med detta.

G-värden
Solenergin som kommer in i byggnaden genom våra KlarLux Takljuskupoler är följande. För 2-skikts Akryl klar: 75%. Och opal: 58%. Och för 3-skikts Akryl klar: 65%. och opal: 51%. Och i 4-skikts Akryl klar: 54% , och i opal: 48% För ytterligare info kontakta oss.

Ladda hem dokument

Ladda hem vår KlarLux broschyr här
KlarLux Takljuskupoler

Här kan ni ladda ner KlarLux monteringsanvisning
monteringsanvisning _Klarlux_Takljuskupol

När det gäller drift och underhåll så är det på samma dokument som monteringsanvisningen
monteringsanvisning _KlarLux_Takljuskupol

KlarLux är ju såklart CE-märkta , se dokument här
CE-certifikat KLARLUX

Och så erbjuder vi även 10 års garanti på ljustransmissionen på KlarLux ! Se här
KlarLux Akryl kupol garanti
KlarLux Polykarbonat kupol garanti

Här kan man också se ett tekniskt dokument gällande U-värde , G-värde , db-nivå & ljustransmission på KlarLux Takljuskupoler
Teknisk Produktinfo KlarLux Akryl kupoler
Tekniska Produktinfo KlarLux Polykarbonat kupoler, även brandklassning

Här finns garantidokument på våra KlarLux PVC-sargar
KlarLux sarg garanti

Miljöbedömningsdokument på KlarLux från Sundahus ser ni här
Sundahus Miljöbedömning KlarLux (2)