RökluckorFör rökfria utrymningsvägar

Nytec erbjuder ett mycket brett sortiment av brandventilatorer och rökluckor. De kallas även brandgasventilatorer och är designade för att släppa ut livsfarlig rök och frambringa rökfria utrymningsvägar för människor. Vid en brand är rökgaserna en mycket större risk för människan än själva lågorna, ca 80 % dör av rökgaserna vid en brand! Rökgasluckor som släpper ut farlig rök ger också säkrare arbetsomständigheter för räddningstjänsten när det gäller att bekämpa rök och eld.

KLARVENT brandventilatorer erbjuder flexibla och ekonomiska lösningar för fastigheter och industri. Luckorna finns tillgängliga i många olika storlekar, former och lockvarianter för att kunna möta kundernas alla krav och önskemål. KLARVENT är utrustade med flera olika öppningssystem. Brandgasluckornas öppningssystem är framtaget för att klara alla behov på den svenska marknaden och är försedda med en smältsäkring, som ihop med gastrycksfjädrar, öppnar luckan vid olika temperaturer..

KLARVENT är mycket lämpliga att installera i byggnader med trapphus och korridorer. De passar även utmärkt för samlingslokaler, industri och butiksbyggnader. De olika lockvarianterna gör brandluckorna användbara i de flesta miljöer.

KLARVENT brandventilatorer erbjuds som CE-märkta, vilket innebär att de är testade och godkända enligt gällande EU-standard och har tillverkats enligt en noggrann process.

KLARVENT är CE-certifierade brandgasventilatorer för högsta säkerhet och bästa kvalitet!

LOCKVARIANTER
STORLEKSSORTIMENT
SARGAR
ÖPPNINGSSYSTEM
RENOVERINGSRÖKLUCKOR
TILLBEHÖR
INSTALLATION & SERVICE
TEKNISK INFO
TEKNISK SUPPORT
LADDA HEM DOKUMENT

Kategori:

Beskrivning

Lockvarianter

Lock på rökluckor kan man få i tre olika versioner

Kanalplast av polykarbonat

Takljuskupol

Täckt plåtlock , isolerat

Kanalplasten har följande isolerings u-värden
10mm: 2,39 W/m2K, 16mm: 1,77 W/m2K, 20mm: 1,59 W/m2K, 25mm: 1,40 W/m2K

Takljuskupolerna har följande isolerings u-värden
2-skikt: 2,68 W/m2K, 3-skikt: 1,70 W/m2K, 4-skikt: 1,37 W/m2K

U-värdet på hela luckan i standard utförande är 1,30 W/m2K

Som lock på rökluckorna kan man få i tre olika versioner.

Två olika former av ljusinsläpp. Kanalplast av polykarbonat eller takljuskupol av akryl. (kan även ordna polykarbonat kupol vid speciella behov)

Plan kanalplast är det billigaste alternativet. På storlek 1000x1000mm och 1200x1200mm är det en-locks , på de större är det två-locks. Som standard är kanalplasten 10mm tjock, men finns upp till 25mm tjockt ! Beroende på hur bra u-värde man vill ha.

De andra alternativet av ljusinsläpp är med takljuskupol (se bild till vänster). Här är ju alla storlekar i en-locks utförande. Fördelen här är att man stöter bort vatten och smuts bättre , och att man kan få den i ett helt klart utförande. Den finns i både klart eller opalt utförande och kan fås från 2-skikt upp till 4-skikt , beroende på u-värdet man vill åt.

Sen som det tredje alternativet så finns de ju även med täckt plåtlock , isolerat. Locket består av kryssbockad aluminium. En-locks på storlek 1000×1000 & 1200×1200 , två-locks på de större storlekarna.

Storlekssortiment

KlarVent finns som standard i 5 st storlekar. Taköppningsmått: 1000x1000mm, 1200x1200mm,1000x2000mm, 1200x1800mm och 1200x2400mm.

Men i vår flexibla produktion kan vi tillverka allt från minsta storlek som är 1000x1000mm och ända upp till storlek 3000x3000mm !

Den största CE-godkännda singellocks rökluckan med elmotoröppning man kan få är 1600x2400mm. Men med dubbla lock och elmotorer så kan man alltså få ända upp till storlek 3000x3000mm och ändå vara CE-godkänd !

Sargar

Som standard har KlarVent isolerade plåtsargar i galvat utförande. Dom är isolerade med 40mm mineralull och ett u-värde så lågt som 0,78 W/m2K !

Insidan består av plåt och utsidan av isolering som har en liten beläggning på utsidan så att takpappen fäster bra.

Våra luckor har två höjder som standard : 300mm och 500mm. Men det går utmärkt att få den med ännu högre sarg. 300mm sarghöjd är minimum om man väljer gastrycksfjäder som öppningssystem för att öppningsmekanismen ska få plats på insidan av sargen. Väljer man elmotor som öppningssystem så kan man få så låg sarg som 150mm.

Vi har ju även en sarg-typ vid renovering som är väldigt populär ! Den har en anpassad droppkant utvändigt och är helt färdiginplåtad även på utsidan ! Bara att montera dit på befintlig sarg ! Mer om detta i vår flik om ”Renoveringsbrandventilatorer”.

Önskar man få ett ännu bättre isolerings u-värde på sargen så kan vi ordna det med en isolering som kallas ”PIR” !

Öppningssystem

Tre olika typer av öppningssystem för KlarVent

Gastrycksfjäder med en smältsäkring

Gastrycksfjäder med smältsäkring och elektrisk hållmagnet

Elektrisk elmotor 24V

Det finns tre olika typer av öppningssystem för KlarVent. Det enklaste är en Gastrycksfjäder med en smältsäkring. Luckan öppnar då när smältsäkringen utlöser vid antingen 72 , 93 eller 100 grader Celsius. Beroende på val. På den första bilden till vänster ser ni en ”en-locks” lucka i storlek 1000×1000 som har detta öppningssystem. Den är CE-märkt enligt EN12101-2.

Som öppningssystem nr 2 kan likt första alternativet ha gastrycksfjäder med smältsäkring , det enda tillägget är elektrisk hållmagnet , vilket innebär att man kan öppna den via en tryckknapp på valfri plats. Vanligen sätter man knappen i ett låsbart skåp innanför entrén. Detta alternativ innebär att man kan öppna elektrisk med en knapp , men man måste upp till luckan på taket och utvändigt stänga den för hand. På den andra bilden till vänster ser ni en ”två-locks” röklucka i storlek 1000×2000 som har gastrycksfjädrar + hållmagneter. Denna är också CE-märkt enligt EN12101-2.

Det tredje öppningssystemet är elektrisk elmotor 24V. Detta är absolut det mest bekväma sättet i och med att man både öppna och stänger manuellt via en tryckknapp vid entréplan ! Man kan koppla detta direkt till brandlarmet , eller så de öppna via rökdetektor/termodetektor. Man sparar också in på servicekostnader snabbt eftersom man inte behöver gå upp två man och stänga luckan på taket ! Även denna är såklart CE-märkt enligt EN12101-2.

Renoveringsrökluckor

Detta är en mycket omtyckt röklucka vid renovering , vid utbyte av gamla rökluckor ! Det händer ofta att taket är i bra skick och man vill då inte börja riva i taket runt luckorna. Då passar dessa perfekt ! Man helt enkelt bara tar bort det gamla locket och öppningssystemet och behåller den befintliga sargen, sen bara placerar man den nya rökluckan ovanpå den befintliga sargen och fäster: klart ! Man slipper röra i taktäckningen över huvudtaget ! Plus att renoveringssargen har en redan färdiginplåtad utsida så man behöver inte göra något efterarbete med detta heller ! Sparar en massor av tid !

Man kan få utsidan av sargen lackerad i valfri RAL-kulör för anpassning till takets färg.

Med gastrycksfjäder som öppningssystem så är höjden på sargen 300mm. Man kan inte ha lägre eftersom öppningsmekanismen sitter fast på insidan av sargen. Ni ser en 300mm renoveringssarg på bilden till höger. Väljer man elmotor som öppningssystem så kan man gå ner till 150mm i sarghöjd. Se bilden till vänster , denna har ju även en lackerad utsida av sargen.

Vi räknar gärna på att utföra monteringen också. Vi har ett effektivt monteringsteam som är vana vid dessa luckor och kan göra arbetet till mycket förmånliga priser.

Tillbehör

KlarVent kan förses med inbrottsgaller motsvarande skyddsklass 2 och skyddsklass 3. De finns att få till alla storlekar , både en-locks och två-locks luckor.

KlarVent kan också fås med vindriktare som ökar rökutströmningen. Finns till både en-locks och två-locks luckor i alla storlekar. Se bild på vindriktare i två av kanterna på bilden till vänster.

ELEKTRISKA TILLBEHÖR

Hållmagnet 24V är ett vanligt tillbehör som innebär att man kan öppna luckan manuellt med en tryckknapp. Så här ser den ut löst , magneten sitter skyddad bakom skyddskåpan.

Man kan även såklart utrusta sin KlarVent röklucka med en signalgivare/gränslägesbrytare som visar om luckan är öppen eller stängd. På bilden nedan ser ni hur man kan montera den på insidan av sargen.

När man har hållmagneter till rökluckorna så kopplas dessa till en strömförsörjning/batteribackup.

Det andra styrsystemet för hållmagneter är att ha en styrcentral SUH med plomberade tryckknappar. Här kan man välja sektioner om man vill öppna rökluckorna i olika grupper t.e.x i olika hallar eller brandceller i en större byggnad. Detta används vid större byggnader och t.e.x affärer. Se bild till vänster på en SUH med 3 sektioner. De finns med 1 sektion upp till 5 sektioner. Kan även tillverka med ännu fler sektioner om önskas.

Vid ett öppningssystem med 24V elmotorer så används en styrcentral som har batteribackup inbyggt. Dessa styrcentraler är gjorda av robusta stålskåp. De finns i olika storlekar beroende på antal och styrkan på motorerna. I dessa skåp finns utgångar för alarm , knappar , rökdetektor regn/vind sensor m.m. Till vänster ser ni vår styrcentral 2A-1-1. Alla centraler har en rökgrupp som innebär att alla rökluckorna öppnar sig vid larm. Man kan få olika komfortventilationsgrupper på centralerna också t.e.x 2 eller 4. Detta innebär att man kan komfortventilera i två eller fyra grupper t.e.x i olika avdelningar i byggnaden.

Vi har en Nödtryckknapp som monteras t.e.x vid entrén som man krossa glaset på och utlöser vid nödläge. Då åker alla rökluckor upp vid en enda tryckning.

Så här ser hållmagneten ut när den sitter monterad på låset.

Denna signalgivare kan man koppla till en indikeringspanel med röd lampa , som då lyser rött om luckan står öppen.

För att utlösa hållmagneten så finns det två olika styrknappar till detta. Till trapphus så har man en återfjädrande tryckknapp som man monterar i ett låsbart skåp som öppnas med brandkårsnyckel.

Man kan även koppla en rökdetektor med relä mellan knapp och hållmagnet , som då gör att hållmagneten utlöser vid rökutveckling. Se bild på rökdetektor med relä till vänster. Denna rökdetektor kan användas både för öppningssystem hållmagneter och till elmotorer.

För att styra elmotorerna manuellt används en tryckknapp upp/ned. Som man då kan både öppna och stänga rökluckan med. Denna knapp används vid komfortventilation och vid test/service av rökluckan. Se bild till vänster.

Till rökluckor utrustade med elmotorer kan man koppla en regn och vind sensor ! Då stänger luckorna automatiskt vid regn eller kraftig vind. Man behöver bara en även om man har ett större antal rökluckor.

Installation & Service

För montering av KlarVent Rökluckor finns lite olika alternativ.

Ni kan lättare se de olika alternativen på denna länk. På denna länk kan ni även hitta drift & underhåll , även olika monteringssätt för takinfästningar.

Här kan ni se en enkel monteringsanvisning för KLARVENT Brandventilatorer.
Ladda ner

Nytec har ett mycket effektivt monteringsteam som kan utföra både demontering av gamla och montering av nya rökluckor. Eftersom vi jobbar mycket med detta så utför vi jobben mycket snabbt och effektivt ! För pris kontakta oss på info@nytec.se eller 0371-33590.

 

Service av KlarVent Brandventilatorer ska göras en gång om året. Man bara provöppna manuellt och smörjer upp slitagedelar och rörliga delar. Gastrycksfjädrar och smältsäkringar kan ibland behöva bytas , men väldigt sällan. Detta märker man snabbt om gastrycksfjädern har tappat sitt tryck m.m.

Nytec erbjuder årliga serviceavtal till bra priser. Vi utför även specifika besiktningar för att avgöra skicket på befintliga rökluckor, vid eventuella behov av nya rökluckor.

Teknisk info

Isolerings U-värden för rökluckan i helhet:

Med isolerat plåtlock: 1,24 W/m2K (Plåtlocken kan fås med bättre u-värden)

Med Kanalplast 10mm: 1,34 W/m2K

Med Kanalplast 16mm: 1,12 W/m2K

Med Kanalplast 20mm: 1,06 W/m2K

Med Kanalplast 25mm: 0,99 W/m2K

Med 2-skikts Kupol: 1,44 W/m2K

Med 3-skikts Kupol: 1,10 W/m2K

Med 4-skikts Kupol: 0,98 W/m2K

Vi kan få ytterligare lägre U-värden vid behov om vi använder våra superisolerade sargar.

Elkopplingsscheman

STYRNING MED HÅLLMAGNET

Här kan ni se en enkel ritningsskiss på hur man ska koppla hållmagneten ihop med tryckknapp & strömförsörjningen.
Ladda ner

Här ser ni lite mer info om själva strömförsörjningen/batteribackupen.
Ladda ner

Och här finns en mycket enkel skiss om hur man kopplar gränslägesbrytaren/signalgivaren.
Ladda ner

STYRNING MED ELMOTOR

Här finns kopplingsmanual för några av våra styrcentraler för elmotorer.

STYR2A-1-1
Ladda ner

STYR5A-1-1
Ladda ner

STYR10A-4-1
Ladda ner

STYR15A-1-1
Ladda ner

STYR20A-4-1
Ladda ner

STYR30A-2-1
Ladda ner

STYR60A-4-1
Ladda ner

STYR75A-5-1
Ladda ner

Teknisk support

Vid hållmagnet så måste alltid elen vara kopplad till den innan man ta bort buntbands-säkringen runt hållmagneten. Annars går inte luckan att stänga.

Hållmagneten har en lite återställningsspak som ni måste återställa till rätt läge efter att ni testat hållmagnetens funktion.

Var alltid två personer vid stängning av rökluckan, p.g.a de nya CE-reglerna så är gastrycksfjädrarna betydligt kraftigare nu. Pressa ner locket till ca 20cm kvar , sen gör ni ett ordentligt tryck samtidigt, så stänger locket fint.

Om inte locket stänger efter ni försökt trycka till ett par gånger så dra lite i vajern invändigt, den kan ligga i spänn. Hjälper inte detta så lossa skruvarna på låset och skjut upp låset 2mm, och fäst den där. Se denna länk.

Om ni ska eftermontera en hållmagnet på ett befintligt lås så kan ni se på denna länk hur ni gör: Montering av Hållmagnet MCRNEW

Vid montering av takljuskupol på rökluckan så lossas aluminium-ramen, sedan läggs det kupolskikt som har en tätningslist på ovansidan på först , den har också lägst kupolform. Är det mer än två så lägger ni på ytterligare skikt som har tätningslist på ovansidan. Sedan överst lägger ni det kupolskikt som inte har någon tätningslist, detta skikt har också högst kupolform.

När ni lossa aluminium-ramen så var försiktig när ni sedan skruva dit bultarna igen så att ni inte dra snett med dom, det är viktigt att dom går lätt, skruva alltid första centimetern för hand

Ladda hem dokument

Ladda ner vår KlarVent broschyr här
KLARVENT Brandventilatorer

Den finns även på Engelska !
KLARVENT Smoke Vents

Här ser ni KlarVent monteringsanvisning , två olika dokument
Monteringsanv_KlarVent Röklucka
Instruktion-Brandvent-KlarVent
Instruktion Brandvent Klarvent

Finns även en egen monteringsanvisning för vår Renoveringsbrandventilator
Monteringsanvisning KlarVent renoveringssarg 2014

Ser här för monteringsdok. om Hållmagneter på KlarVent
Montering av Hållmagnet MCRNEW

Och om inbrottsgaller ska eftermonteras , se här
Monteringsanvisning av inbrottsgaller

Dokument för CE-märkning enligt EN 12101-2 finns
CE-Certifikat KlarVent 2013

Och här ser ni en prestandadeklaration för KlarVent
Prestandadeklaration EN 12101-2 KlarVent B1224-30-2L
Prestandadeklaration DOP KlarVent_B1212-50 SE
Prestandadeklaration KlarVent B1010-30
Prestandadeklaration KlarVent B1020-50
Prestandadeklaration KlarVent B1218-50

Sundahus miljöbedömning kan ni ladda hem också
Sundahus Miljöbedömning, Säkerhetsdatablad, KlarVent

Garanti för KlarVent ser ni på sidan 17 i denna länk
Instruktion Brandvent Klarvent

Dokument för drift & underhåll hittar ni här
Drift + Skötselanvisning KlarVent

CE-märkning på själva strömförsörjningen/batteribackupen finns här
CE-certifikat Millerteknik

När det gäller elscheman & info om styrcentraler m.m så hittar ni detta under tekniks info.

      Här kan ni ladda ner ett produktblad för våra Kombiluckor: Produktblad Kombilucka