Takprodukter

Nytec Plast erbjuder ett stort sortiment av takljuskupoler KLARLUX, brandgasventilatorer KLARVENT och takljuslanterniner KLARVALV.

KLARLUX är CE-märkta takljuskupoler vilket innebär att de är testade och godkända enligt gällande EU-standard.

KLARVENT rökluckor / brandgasventilatorer erbjuds som CE-märkta. Detta innebär att de är testade och godkända enligt gällande EU-standard.

KLARVALV takljuslanterniner är lämpade för användning där stora och långa ljusinsläpp önskas. KLARVALV går också att fås med integrerad brandgasventilation.