Takljuskupoler – Släpper in dagsljuset

takkupolerDagsljus har länge ansetts som den mest effektiva formen av ljus. ”Där takarealen har mindre än 20 % ljusgenomsläpp, rekommenderas det av byggnadens konstruktör att speciellt tillse att nivåerna för dagsljus är tillräckliga…”

Takljuskupoler, i platta tak är det mest effektiva sättet att producera naturligt dagsljus. Det ger tre till fyra gånger så mycket dagsljus som vertikalt placerade fönster i samma storlek. Ljuset från en takkupol distribueras jämnare genom rummet, ger mindre bländrisk och värnar om privatlivet.

KLARLUX Takljuskupoler

KLARLUX Takljuskupoler finns med en sarg som monteras direkt på taket, på sargen monteras sedan själva kupolen. Takljuskupolen kan självklart även monteras direkt på en befintlig eller platsbyggd sarg. KLARLUX är Nytec Plast AB´s patenterade varunamn.

KLARLUX Takljuskupoler är av hög kvalitet och framtagna för optimalt utnyttjande av det naturliga dagsljuset. Ljuskupolerna finns i många olika storlekar och former för att uppfylla alla tänkbara specifikationer och användarkrav. KLARLUX Takljuskupoler finns i två olika plastmaterial: AKRYL och POLYKARBONAT. AKRYL är 10 gånger mer slagtåligt än glas, men kan likt glas, gå sönder vid för hårda slag. POLYKARBONAT är 250 gånger mer slagtåligt än glas. Alltså okrossbart!

KLARLUX Takljuskupol är ett takfönster som ger mycket bra isolerings U-värde.

KLARLUX är CE-certiferade Takljuskupoler hos SP, för högsta säkerhet och bästa kvalitet!

Mer information om storlekar och modeller »